เกี่ยวกับเรา

บริษัท วลัยภัณฑ์รุ่งเรือง อินดัสตรี้ จำกัด

บริการพ่นสีฝุ่น แบบ Epoxy โดยเราบริการพ่นสีฝุ่นชิ้นงานโลหะทุกชนิด เก่าหรือใหม่บริการได้ทุกรูปแบบด้วยเทคนิคและระบบที่ทันสมัย

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการบริการพ่นสีฝุ่น แบบ Epoxy มากกว่า 25 ปี

 

ประวัติและความเป็นมา

 • ปี 2532 : 

  เริ่มก่อตั้งโรงงานพ่นสีฝุ่น ให้บริการพ่นสีฝุ่นชิ้นงานโลหะทุกชนิด (1ห้องพ่นสี และ1 เตาอบสี)

  ในนาม “หจก.วลัยภัณฑ์ โคทติ้ง” บริหารงานโดยคุณนันทวัฒน์ วลัยอักษรลิขิต

  โรงงานตั้งอยู่ที่บางแค
 • ปี 2533 : 

  ขยายการบริการด้วยการเพิ่มห้องพ่นสี 1 ห้อง และ 1 เตาอบสี (รวมมี 2 สายงานบริการ)

 • ปี 2534 : 

  ขยายการบริการด้วยการเพิ่มระบบ Conveyor (ระบบสายพาน) 1 ชุด รองรับการให้บริการ

 • ปี 2540 :

  สร้างโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ เพื่อขยายฐานการผลิต และรองรับลูกค้า

  จดทะเบียนบริษัท ในนาม “บริษัท วลัยภัณฑ์รุ่งเรือง อินดัสตรี้ จำกัด” บริหารงานโดยคุณนันทวัฒน์ วลัยอักษรลิขิต

  โรงงานตั้งอยู่ที่กระทุ่มแบน บนเนื้อที่ 2 ไร่

 • ปี 2556 :

  ขยายโรงงานพ่นสีเพิ่มเติมที่โรงงานกระทุ่มแบน เพื่อขยายฐานการผลิต และรองรับลูกค้า ด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย

 • ปี 2560 : 

  ปรับปรุง โครงสร้าง และระบบการผลิตที่โรงงานกระทุ่มแบน เพื่อรองรับลูกค้า ให้มีการรองรับมาตรฐาน ด้วยโครงสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมระบบควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

 

หลักการดำเนินธุรกิจ

บริษัท วลัยภัณฑ์รุ่งเรือง อินดัสตรี้ จำกัด

บริการพ่นสีฝุ่น แบบ Epoxy โดยเราบริการพ่นสีฝุ่นชิ้นงานโลหะทุกชนิด เก่าหรือใหม่บริการได้ทุกรูปแบบด้วยเทคนิคและระบบที่ทันสมัย

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการบริการพ่นสีฝุ่น แบบ Epoxy มากกว่า 25 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เรายึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วย "ความซื่อสัตย์" ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

"ความซื่อสัตย์"

        ซื่อสัตย์ ต่อ ลูกค้า

        ซื่อสัตย์ ต่อ พนักงาน

        ซื่อสัตย์ ต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม